Poskytované služby

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení , a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.  

Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování pečovatelské služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí