Čelákovice pečovatelská služby

Čelákovice pečovatelská služby
1c

1c

Vyhledávání

Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství


Základní sociální poradenství je poskytováno bezplatně a je zaměřeno na osoby, které se dostali do nepříznivé sociální situace a potřebují se zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit. Jedná se o poskytování informací např. o možných sociálních dávkách, o dalších poskytovatelích sociálních služeb, zprostředkování jiných sociálních služeb aj. Poradenství poskytuje sociální pracovnice na adrese Kostelní 26/27, Čelákovice, a to buď rozhovorem po telefonu, nebo osobně v kanceláři sociální pracovnice. Schůzku je třeba domluvit předem telefonicky na čísle 723 725 988. Pokud to vyžaduje situace, navštíví sociální pracovnice osobu v jeho domácnosti.

Základní informace o možnostech požádat o sociální dávky (příspěvek na péči, průkaz osoby se zdravotním postižením, příspěvek na mobilitu, …):

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Příspěvek na péči se poskytuje osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),

6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),

13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),

19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

 Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),

  4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),

12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),

19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

K žádosti o příspěvek na péči se také přikládá formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“, do kterého se zapisují informace o poskytovatelích sociálních služeb (např. pečovatelská služba), osoby blízké, které žadateli poskytují pomoc či asistenti sociální péče.

PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Úřad práce vydává průkazy OZP s označením TP, ZTP, ZTP/P.

  • 1. stupeň mimořádných výhod = průkaz OZP s označením TP (těžké postižení) - držitel má nárok na vyhrazené místo k sedění v MHD, autobusových a vlakových spojích, kromě míst vázaných na konkrétní místenku.
  • 2. stupeň mimořádných výhod = průkaz OZP s označením ZTP (zvlášť těžké postižení) - držitel má nárok na stejné výhody jako u průkazu TP, dále je osoba bezplatně přepravován/a v MHD (zahrnuje tramvaj, autobus, trolejbus, metro).
  • 3. stupeň výhod = průkaz OZP s označením ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem) - všechny výhody platné pro průkaz TP a ZTP, nevidomí mohou bezplatně přepravovat svého vodícího psa. Občané vidoucí pak dle těchto výhod bezplatně přepravují dopravními prostředky rovněž svého průvodce.

Držitel ZTP a ZTP/P má také nárok na parkovací průkaz pro zdravotně postižené, díky němuž smí VĚTŠINOU zdarma stát nebo parkovat na místech pro invalidy, vozíčkáře.

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku:

  • · která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“,
  • · opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
  • · nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby.

Výše dávky příspěvku na mobilitu činí 900 Kč/měsíčně.

O těchto všech příspěvcích rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce České republiky, pro okres Praha-východ je třeba kontaktovat Úřad práce, Dobrovského 1278/27, Holešovice, 170 00 Praha 7. Žádosti o sociální dávky je možné zaslat poštou.

Související formuláře: ikona souboruŽádost o příspěvek na péči, ikona souboruŽádost o příznání průkazu osoby se zdravotním postižením, ikona souboruŽádost o příspěvek na mobilitu
Vytvořeno 21.3.2023 11:01:47 | přečteno 90x | jaroslav.netik
 

Kde nás najdete? Kde nás najdete?

Sloupec 01

Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace 

Kostelní 26/27, 250 88  Čelákovice

Sloupec 02

Telefon: +420 326 999 801 

Telefon: +420 721 361 041

Telefon: +420 723 725 988

Sloupec 03

E-mail: info@pscelakovice.cz

Pracovní doba: po - ne 7:00 - 19:00 vč. svátků

 

Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace je finančně podporována z příspěvků zřizovatele města Čelákovic a z dotace Středočeského kraje.

load