Čelákovice pečovatelská služby

Čelákovice pečovatelská služby
1c

1c

Vyhledávání

Veřejný závazek

Veřejný závazek

Poslání

Posláním pečovatelské služby je individuální podpora uživatele vedoucí k tomu, aby mohl zůstat co možná nejdéle ve svém přirozeném prostředí a bylo mu umožněno udržet a zlepšovat maximální kvalitu běžného života. Veškerá péče je poskytována tak, aby byl zachován a rozvíjen důstojný život uživatelů.

Cíle Pečovatelské služby:

 • 1. Zajištění individuální podpory uživateli v nepříznivé sociální situaci vytvářením optimálních podmínek pro jeho každodenní samostatný život v domácím prostředí.
 • 2. Utváření podmínek pomocí poskytování sociální služby k umožnění uživateli žít nezávisle a takovým způsobem, na který byl zvyklý s ohledem na jeho přání a potřeby.

Mezi zásady pečovatelské služby patří:

 • - Respektování jedinečnosti každého uživatele a poskytování služby bez diskriminace (bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení);
 • - Podpora uživatele k samostatnosti a k aktivnímu zapojení do procesu řešení jeho nepříznivé sociální situace. Nevytváření závislosti uživatele na poskytované službě;
 • - Zdvořilý přistup ke každému uživateli jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí;
 • - Respektování důstojnosti každého člověka, jeho soukromí, důvěrnosti jeho sdělení a neposkytování žádné informace bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života;
 • - Služby jsou nastavované individuálně a jsou přizpůsobené potřebám konkrétních uživatelů;
 • - Rovnocenné partnerství a spolurozhodování uživatele dle úrovně svých fyzických a duševních sil.

Cílová skupina osob, kterým je pečovatelská služba poskytována:

 • a) dospělým osobám (18-64 let) a seniorům (od 65 let) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby;
 • b) rodinám s dítětem/dětmi, tj. rodič (rodiče) či dítě (děti) se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a současně se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a tuto pomoc jim nezajistí rodinní příslušníci ani jiné osoby.

Věk uživatelů v cílové skupině není omezen.

Místo a čas poskytování pečovatelské služby

Služby jsou poskytovány terénní nebo ambulantní formou.

Služby terénní formy se poskytují na území města Čelákovice na území obcí Mochov, městyse Nehvizdy, Vyšehořovice, Lázně Toušeň, Zeleneč, Svémyslice v domácím prostředí uživatelů.

Služby ambulantní formy se poskytují v Domě s Pečovatelskou službou (dále jen DPS) na adrese Kostelní 26/27, 250 88 Čelákovice.

Zde se poskytuje:

 • 1. Osobní hygiena – se poskytuje ve středisku osobní hygieny.
 • 2. Praní a žehlení prádla – v prádelně pečovatelské služby.

Sídlo pečovatelské služby je v DPS, Kostelní 26/27, 250 88 Čelákovice. Pečovatelská služba je poskytována od 7.00 do 19.00 hodin denně, dle individuálních potřeb uživatelů.

Poskytování péče – terénní služba

Denně od 7:00 do 19:00 hodin vč. státních svátků

Poskytování péče – ambulantní služba

Od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 hodin


Vytvořeno 21.3.2023 11:00:55 | přečteno 29x | jaroslav.netik
 

Kde nás najdete? Kde nás najdete?

Sloupec 01

Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace 

Kostelní 26/27, 250 88  Čelákovice

Sloupec 02

Telefon: +420 326 999 801 

Telefon: +420 721 361 041

Telefon: +420 723 725 988

Sloupec 03

E-mail: info@pscelakovice.cz

Pracovní doba: po - ne 7:00 - 19:00 vč. svátků

 

Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace je finančně podporována z příspěvků zřizovatele města Čelákovic a z dotace Středočeského kraje.

load